Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλης Μαρτίνης

Συνεργάτης επικοινωνίας : Αλεξάνδρα Καρολίνα Ντούζεβιτς-Πήλικα

Τηλ.: 26950.21053 & 26940.21067

email: ionio.biomnimes@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Biomnimes