Εταίροι

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

..

Tο Iόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984, μαζί με τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και του Aιγαίου. Αποτελείται από πέντε σχολές και δώδεκα τμήματα. H έδρα του βρίσκεται στη Kέρκυρα, με πανεπιστημιακές μονάδες στην Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές από τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
  • Τμήμα Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου


Βασικός στόχος του έργου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση μίας σειράς διαχειριστικών, περιβαλλοντικών και οικολογικών μέτρων, που θα είναι η βάση για την προώθηση θετικών ενεργειών και παρεμβάσεων.