Περιοχές μελέτης

Η περιοχή μελέτης καλύπτει τα μεγαλύτερα νησιά της Επτανήσου και συγκεκριμένα την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθος, τη Λευκάδα, τους Παξούς κα την Ιθάκη.